ဇတ္ကားၾကည္႔ဖုိ႔ ပြဳိင္႔ေတြလုိရင္ ဒီလုိလုပ္ပါ။
#1
panseesar.com မွာ VIP သမားေတြၾကည္႔ရတဲ႔ ဇတ္ကားေတြကုိ ေဒါင္းခြင္႔ရဖုိ႔အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ အဆင္႔မ်ား

၁... ကုိယ္႔ရဲ႕ facebook မွာ panseesar.com လုိ႔ေရးပါ
၂ .....ျပီးရင္ panseesar.com မွာ အေကာင္႔ေဆာက္ပါ။
၃ ....ျပီးရင္ panseesar.com မွာကုိယ္႔ facebook အေကာင္႔ကုိ ေရးခဲ႔ပါ ဒါဆုိရင္ ပြဳိင္႔ေတြရပါမယ္။ သူငယ္ခ်င္း ၂၀၀ အထက္ရွိတဲ႔သူေတြကေတာ႔ viP မန္ဘာ တစ္လျဖစ္ခြင္႔ရွိႏုိင္ပါတယ္။
[Image: JxDXyIb.jpg]
                                                                  http://www.dkmvip.com
Reply
#2
(12-22-2016, 04:56 PM)Panseesar Wrote: panseesar.com မွာ VIP သမားေတြၾကည္႔ရတဲ႔ ဇတ္ကားေတြကုိ ေဒါင္းခြင္႔ရဖုိ႔အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ အဆင္႔မ်ား

၁... ကုိယ္႔ရဲ႕ facebook မွာ panseesar.com လုိ႔ေရးပါ
၂ .....ျပီးရင္ panseesar.com မွာ အေကာင္႔ေဆာက္ပါ။
၃ ....ျပီးရင္ panseesar.com မွာကုိယ္႔ facebook အေကာင္႔ကုိ ေရးခဲ႔ပါ ဒါဆုိရင္ ပြဳိင္႔ေတြရပါမယ္။ သူငယ္ခ်င္း ၂၀၀ အထက္ရွိတဲ႔သူေတြကေတာ႔ viP မန္ဘာ တစ္လျဖစ္ခြင္႔ရွိႏုိင္ပါတယ္။
i posted on my wall of facebook..
https://www.facebook.com/mg.mgmgtokegyi
Reply
#3
https://web.facebook.com/tamara.simpson.35110
Reply
#4
Rocker Modern
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)