ပန္းဆည္းဆာ
ဖီလင္ သီခ်င္းစာသားေလးပါ - Printable Version

+- ပန္းဆည္းဆာ (http://panseesar.com)
+-- Forum: စာအုပ္စာေပမ်ား Books (http://panseesar.com/forumdisplay.php?fid=15)
+--- Forum: ျမန္မာ႔လက္ေရးမူမ်ား Myanmar Typing (http://panseesar.com/forumdisplay.php?fid=18)
+--- Thread: ဖီလင္ သီခ်င္းစာသားေလးပါ (/showthread.php?tid=464)ဖီလင္ သီခ်င္းစာသားေလးပါ - KTTW - 01-11-2017

အႀကီးဆံုးထန္သူ (ေသဟ)
=========
V1: လိုခ်င္တာေတြ အသာအယာ နင္ႏႈိက္စားပါ
      ငါ့အတြက္တစ္ခုေတာ့ ဆုေတာင္းေပးထားစမ္းပါ
     ေနာင္သံသရာမွာ လင္ႀကီးငုတ္တုပ္အသာထား
     ဘဝတိုင္း စေမာနဲ႔ ၾကဴကာ ခ်စ္မွာ

V2: ငါေသေသခ်ာခ်ာ နံရံကို ေထာက္ထားသမွ်
     ေနာက္ေက်ာက မင္းေဆာင့္တဲ့အား နည္းလြန္းလိုက္တာ
     ငါနာက်င္ပါေစ အခ်က္တိုင္း တဆံုးေဆာင့္ပါလား  အရွိန္ယူကာ သြက္သြက္ေဆာင့္ထား
     လုပ္စမ္းပါ…နင္… ေက်..နပ္..သမွ်…
     ကုန္းေပးသူ ဖင္ကို စံုကိုင္ ညႇစ္ထားပါ…..

CHO;     ေန႔တိုင္း လူလစ္ရင္ ခါးလာဖက္ပါကြယ္
            ေပါင္ၾကားကိုေထာက္ကာ ေညႇာင့္ေနခဲ့
            ဆယ္ငါးမိနစ္ေက်ာ္လာရင္ အလိုလိုၿပီးပါတယ္။
            ဆႏၵကို ဘရိတ္အုပ္မထားပါနဲ႔ ဘာဂ်ာနဲ႔သာ ဆြယူခဲ့
            အႀကီးဆံုးထန္သူကို ေႂကြတာ မိုက္ပါတယ္

V3: လူေတြအျမင္မွာ နင္ဟာ ဟို ေဂါပက
      ငါ့အတြက္ကေတာ့ နင္က စေမာေလးေပါ့ဟာ
      ဗိုလ္က်န္ ငႏံုလိုစိတ္မ်ဳိးမရွိတဲ့နင္က
      လူမျမင္ေအာင္ မဏိရဲ႕ ဆႏၵ ျဖည့္ဆည္းပါ

V4: ၾကာကူလီတာ တကယ္လို ခ်ဳိသတဲ့လား
     လင္ႀကီးမသိ၊မရိပ္မိေအာင္ေတာ့ ပဲမ်ားထားပါ
     ငါလုိေစာ္ဟာ တစ္ခုပဲ တပ္မက္တာပါ.. ေနာက္မီးလင္းလိုက္ခ်င္တာ…
     သိထားပါ… လာ….ႏိႈက္…စမ္း…ပါ…
     ကုန္းထားၿပီ လာကြာ ျမန္ျမန္ေဆာ္ေပးပါ…..
 


RE: ဖီလင္ သီခ်င္းစာသားေလးပါ - stickplugger01 - 01-11-2017

(01-11-2017, 08:31 AM) pid=\1560' Wrote:Huh Confused  RE: ဖီလင္ သီခ်င္းစာသားေလးပါ - stickplugger01 - 01-11-2017

(01-11-2017, 08:31 AM) pid=\1560' Wrote:Huh Confused