ပန္းဆည္းဆာ
VIP ဝယ္မယ္ဆုိရင္ ဒီမွာဝင္ေရးပါ တစ္လ ၂၀၀၀ - Printable Version

+- ပန္းဆည္းဆာ (http://panseesar.com)
+-- Forum: အားလုံးပဲဖတ္ေပးပါ။ (http://panseesar.com/forumdisplay.php?fid=5)
+--- Forum: VIP ဝယ္ခ်င္ရင္ ဒီကုိလာပါ။ (http://panseesar.com/forumdisplay.php?fid=34)
+--- Thread: VIP ဝယ္မယ္ဆုိရင္ ဒီမွာဝင္ေရးပါ တစ္လ ၂၀၀၀ (/showthread.php?tid=315)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


VIP ဝယ္မယ္ဆုိရင္ ဒီမွာဝင္ေရးပါ တစ္လ ၂၀၀၀ - Panseesar - 12-12-2016

VIP ဝယ္မဲ႔သူေတြ ဒီေအာက္မွာ ဝင္ေရးပါ။ ဒါမွမဟုတ္ရင္

myanmarbar@gmail.com ကုိ MPT သုိ႔မဟုတ္ TELENOR ဖုန္းကတ္ ၁ ေထာင္တန္ ႏွစ္ကတ္ကုိ ခဲျခစ္ျပီး ပုိ႔ေပးႏုိင္ပါတယ္။


ဒီေအာက္က လင္႔ေတြကုိ ကလစ္ျပီးေတာ႔ လည္း ပုိ႔ေပးႏုိင္ပါတယ္။

http://panseesar.com/private.php?action=send&uid=1


RE: VIP ဝယ္မယ္ဆုိရင္ ဒီမွာဝင္ေရးပါ တစ္လ ၂၀၀၀ - ပလာတူး - 12-12-2016

ကြ်န္ေတာ္ဝင္ခ်င္ပါတယ္။ mpt ပုိ႔ေပးပါမယ္


RE: VIP ဝယ္မယ္ဆုိရင္ ဒီမွာဝင္ေရးပါ တစ္လ ၂၀၀၀ - zayyaminkyaw - 12-13-2016

(12-12-2016, 11:32 AM)ပလာတူး Wrote: ကြ်န္ေတာ္ဝင္ခ်င္ပါတယ္။ mpt ပုိ႔ေပးပါမယ္

ဝယ္ခ်င္ပါတယ္ ပို့ေပးပါမယ္ အဆင္ေျပရင္ zayyamink2016@gmai.com ကိုအေျကာင္းျပန္ေပးပါေနာ္


RE: VIP ဝယ္မယ္ဆုိရင္ ဒီမွာဝင္ေရးပါ တစ္လ ၂၀၀၀ - Panseesar - 12-13-2016

(12-13-2016, 10:12 AM)zayyaminkyaw Wrote:
(12-12-2016, 11:32 AM)ပလာတူး Wrote: ကြ်န္ေတာ္ဝင္ခ်င္ပါတယ္။ mpt ပုိ႔ေပးပါမယ္

ဝယ္ခ်င္ပါတယ္ ပို့ေပးပါမယ္ အဆင္ေျပရင္ zayyamink2016@gmai.com ကိုအေျကာင္းျပန္ေပးပါေနာ္

panseesar@gmail.com ကေန စာပုိ႔ထားပါတယ္။ အေၾကာင္းျပန္ျဖစ္ေအာင္ ျပန္ပါ။


RE: VIP ဝယ္မယ္ဆုိရင္ ဒီမွာဝင္ေရးပါ တစ္လ ၂၀၀၀ - yoat soe gyi - 12-13-2016

VIPဝင္ခ်င့္ပါတယ္ mpt ကဒ္ပို့ေပးပါမယ္


RE: VIP ဝယ္မယ္ဆုိရင္ ဒီမွာဝင္ေရးပါ တစ္လ ၂၀၀၀ - yoat soe gyi - 12-13-2016

ရမရ အေၾကာင္းျပပန္ေပးပါ


RE: VIP ဝယ္မယ္ဆုိရင္ ဒီမွာဝင္ေရးပါ တစ္လ ၂၀၀၀ - Panseesar - 12-13-2016

ရပါတယ္ ပုိ႔ေပးပါ